OBJEKTÍVNA ZODPOVEDNOSŤ podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov
Prihláseniepripravujeme